Orumsmart Blog


Image

خانه هوشمند چیست؟

ایده ی داشتن یک خانه هوشمند به قرن ها پیش بر می گردد. به طوریکه می توان گفت بشر از زمانی که پا به این دنیا گذاشته، به فکر یک زندگی راحت بوده. او برای این راحتی تلاش های زیادی انجام داد تا اینکه گوشی هوشمند را اختراع کرد ... ادامه مطلب

زمان انتشار 1400/05/02

نام نویسنده سجاد حقیقت